Museumsstien 8 – 218g

Beliggenhed

Huset er beliggende på det hjørne hvor Museumsstien krydser Søndervej i det grønne område ved Skagens Museum og Brøndums Hotel. Derfor også adresse som Søndervej 21. Før opførelsen af museet i 1928 lå huset ved stien der gik gennem gæstgiveriets gamle have.

Matrikelkort - 218g  Facade mod sti
 

Fra første sal ses mod vest den grønne kile med tidligere kartoffelmarker der har strakt sig mellem de to købmandsgårde, Holst og Brøndums, med husene beliggende langs Søndervej og Gæstgiverstien. Udsigt og lysindfald er unikt. Det er et stille område bag museet hvor gæster til museum og hotel kommer ad Brøndumsvej. Museumsstien er en privat fællessti.

Søndervej 19 har været beboet af forfatteren Bent Hallers bedsteforældre. I lysthuset bag plankeværket mod syd har han som barn fået fortalt historier om det gamle Skagen af bedstemoderen som han beskriver det i indledningen til romanen Skagensbillede (1985).

Museumsstien 8 har været ejet af samme familie, Marquardsen, siden opførelsen og har aldrig tidligere været udbudt i fri handel. Nuværende ejer har boet i huset siden 1971 og købte det af arvingen til enken Marie Marquardsen i 1975. Jeg er den der har beboet huset længst og kan stå inde for stedets kvaliteter i alle årstider og alle vejrlig.

Vestfacade  Vestfacade_
Kulturmiljøet omkring den gamle museumshave rummer flere af Skagens ældste huse: Søndervej 23 (217a-b) ved Krøyers hvidkalkede atelier og havehuset i museumshaven; Søndervej 32 (216a) udvidet i begyndelsen af 1800-tallet med materialer fra den tilsandede kirke, og det nævnte tidligere avlsbrug Søndervej 19 (218a). Alle er de traditionelle længehuse orienteret øst-vest og medtaget i Skagens første brandtaksation 1801. Modsat er Museumsstien 8 orienteret nord-syd hvilket giver det fine indfald af eftermiddagslyset fra vest. Det er en meget ugenert beliggenhed uden umiddelbare genboer mod vest og øst, men med  stort rum omkring huset og frit udsyn fra 1. salen.

Stisystemet består her af Gæstgiverstien fra Banegården til Brøndums Gæstgiveri og Museumsstien der løber nord-syd fra byen mod Sønderstrand parallelt med de øvrige stier fra fiskernes huse til bådene på stranden. Brændingen på Nordstrand og Sønderstrand kan høres i hårdt vejr, lejlighedsvis fra begge kyster på en gang i stereo. Lyskeglen fra Grå Fyr kan ses fra østkvisten på 1.sal.

Beliggenheden ved Skagen Museum og Brøndums Hotel er med 10 minutters gang til Vippefyr, Sønderstrand, havn, indkøb og banegård.

Miljø

Stuehusets østfacade mod Museumsstien har espalier med roser og gangparti af betontrædesten og søsten. Gamle skibsdele af træ fra stranden danner afgrænsning mod stien. Regnnedløb med fuglebad.

Tidligere dør mod sti ind til ‘den fine stue’ er blændet og adgang er nu gennem dør i nordre gavl. Arealet mellem stuehus og vaskehus er med nyanlagt trappe (2007) og samme betontrædesten, nu med blankslidte brosten omkring. Mod sydgavl er tilføjet et udskud (2002) til opbevaring, cykler og brænde. Gasbeholdere er anbragt her.

Vaskehusets tidligere funktion var opbevaring af alt grej der lugtede til fiskeri og vask. Rummet er på 14 m2 belagt med TripTrap klodsgulv i ramme af ipebrædder. Hems kan bruges til opbevaring og evt gæstesoveplads. Vaskehuset har Morsø brændeovn (Egern) og er nu indrettet til atelier. Et udskud (7 m2) er tilbygget 2003 med lysindfald fra vest velegnet til ophold forår og efterår. Belægning i røde og gule teglsten. I hjørnet det tidligere ‘das’ benyttet indtil 1942, nu redskabsrum.

Vaskehus udskud  Haveparti
 

Den ugenerte have består af to dele i vinkel. Mod vest græsplæne med træterrasse og i norddelen to højbede og teglstensbelagt opholdsplads orienteret mod SV og i læ. Oprindelige vilde græsser mod vest, bambus og elefantgræs i hjørne. Indgangsparti ved hushjørne med espalier, kaprifolie og klematis. Tønde og faskine til regnvand fra tag mod nord. Espalier med roser.

Lokale karakteristika:

Bevaret er tre pæle i skel med tilhørende jernkroge i murværk til rensning og bødning af garn. Tidligere ret udbredt, nu forsvundet overalt.

I nyt plankeværk mod syd er bibeholdt de spantedele der indgik i den bærende konstruktion til det oprindelige plankeværk.

Langs nordmur er lagt ni tilhuggede sokkelsten af norsk granit fra den tilsandede kirke. Fra 1813 kunne der hentes byggematerialer fra den i 1795 nedlagte kirke. Stenene er fra omkring 1350.

En opsats er bygget af tegl (munkesten) også fra den tilsandede kirke. De er fra teglbrænderier omkring Lübeck. Såvel sokkel- som teglsten har været anvendt i vestgavlen af Søndervej 32 indtil for få år siden.

Rigt fugleliv med tyrkerduer, måger, spurvefugle og en høg der slår ned i ny og næ. Rovfugle på træk i højt svæv.

Stuehus

Huset er opført 1906 som udstykning fra avlsbruget Søndervej 19 hvor to sønner fik opført identiske men spejlvente huse, Museumsstien 6 og 8, af samme bygmester. Mellem husene er et fælles vaskehus med ‘gårdsplads’ til hvert hus. Samme bygmester har opført yderligere to huse i Skagen, et i Kappelborg og et i Vesterby der har tilhørt kunstneren Arne L. Hansen. Huset er omtalt i Huse i Skagen (Bd. 2. 1982).

Indgang  Lækrog
 

Indretning og rummenes funktion er ‘vendt om’ med opholdsareal også på 1.sal og soveværelse placeret i stueplan mod øst med morgensol. Det er højloftede og velproportionerede rum.

Stuen har gennem havedør udgang til afskærmet og ugenert træterasse mod vest. Lysindfald fra syd gennem lille dobbeltvindue i gavl. Dobbelte fløjdøre med glas mellem stue og østværelse. Indgangsdør fra sti er som nævnt blændet, og dør mellem ‘den fine stue’ og køkken er flyttet for at skabe plads til brændeovn (Fyrtønde. Hans Dall) i stuens hjørne. Værelset benyttes nu til bibliotek og har trappe op til 1.sal med garderobeplads under trappen.

Køkken er et enkelt snedkermesterkøkken fra 70erne, nyindrettet med maghoniplade og silgranit vask i farven antracit (2008). Komfur er til gas. VOLA armaturer overalt i huset.

Toilet og bad er adskilt. WC kumme er royal; fra Klitgården (Chr. X’s sommerresidens) der fik installeret WC også i 1942. Gennem lem i gulv adgang til frostfri kælder til opbevaring. Toilet er indrettet i det tidligere fadebur der havde adgang fra køkken. Badet er indrettet 1981 i det tidligere trapperum til 1.sal. Forsænket badekar med trin og notet skibsrist af teak. Plads til vaskemaskine også her. Gulvvarme i bad og indgang.

Udsigt mod vest  Udsigt mod øst
 

1.salens opholdsrum har lysindfald og udsigt fra store vinduer med skydedør til balkon mod vest (1987). Taskekvist mod øst og gavlvindue i nord. Arbejdsplads og tekøkken i maghoni med messingvask og -plade. Bekkasin brændeovn (mellem); kan evt ombyttes med Morsø ovn i vaskehus. Værelset mod syd har husets bedste lys om vinteren. Yderligere garderobeplads kan indrettes i skunkrum mod vest og øst. Sydværelset har fungeret som aftægsbolig for tidligere ejer, tinglyst i gammelt skøde.

Over trappe adgang til teknikrum med fjernvarmeanlæg og el samt opbevaringsplads. Bag reol adgang til opbevaring i skunkrum mod øst.

Huset på ialt 113 m2 har tidligere været bolig for to familier, en i stueplan og en på 1.sal, begge med to børn.

Fremvisning

Adgang til have og fremvisning kun efter forudgående aftale. Ønskes fremvisning send da sms til 21366844.
Oplys venligst navn og hvornår fremvisning ønskes og De vil blive kontaktet.

Mellem 1.juni og 1.oktober er der kun mulighed for fremvisning torsdag eftermiddag. Henvendelse kan indtil 1. juni også rettes via e-mail til: mail@pierreevald.dk

Ejendommen er i foråret 2008
af to uafhængige vurderingsmænd vurderet til 6 mio.
Nuværende prisniveau er 4.300.000.
Slutpris fastsættes efter forhandling.

Ejerskifteforsikring kan tegnes.

Sælger benytter egen advokat til handlen.

Overtagelse kan finde sted efter aftale. Vi lægger vægt på god tid til at pakke sammen og få sjælen med. Indtil overtagelse vil der være fuld adgang for køber og dennes arkitekt til huset med henblik på planlægning af evt ændringer. Alle om- og tilbygninger på huset siden 1981 er udført af arkitekt Chr. Justesen, Skagen.

www.pierreevald.dk

Oplysninger om bygninger
(BBR-Meddelelse 16.02.2012)

Stuehus:
Bebygget areal 66 m2
Tagetage 47 m2
Samlet boligareal 113 m2

Vaskehus m.v.:
Bebygget areal 14 m2
Udskud (2003) 7 m2
Udskud ved sydgavl (2002) 11 m2
Øvrige bygninger samlet areal 32 m2

Grundareal 322 m2, incl. 67 m2 vej.

Ejendomsværdi 2012: 2.950.000 kr.
Grundværdi 2012: 896.800 kr.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA   KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA